Vastleggen

Waardevolle zaken vastleggen voor een goed leven
Maak een afspraak

Huis kopen

Je hebt een huis gekocht. Gefeliciteerd! Nadat je de koopovereenkomst hebt getekend, moet het huis nog juridisch overgedragen worden. We noemen dat de levering van het huis. Die levering gaat via de notaris door middel van de notariële akte van levering. Als notaris hebben we een belangrijke rol bij de overdracht. We controleren of de verkoper wel bevoegd is om het huis te verkopen. Is er niet bijvoorbeeld een scheiding of overlijden aan de kant van de verkoper geweest, die invloed heeft op de eigendomssituatie.

Controles en betaling via derdengeldenrekening

Ook controleren we of er bijzondere bepalingen van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld een recht van overpad. Het is immers heel belangrijk om van tevoren te weten of je toekomstige buurman/-vrouw wel het recht heeft om over jouw grond te lopen/fietsen/rijden. Ook zorgen we ervoor dat er geen hypotheek of beslag ten laste van de verkoper meer rust op jouw nieuwe huis, zodra je een handtekening onder de akte van levering zet. We spelen ook een belangrijke rol bij de betaling van het huis. Jij betaalt de koopsom namelijk aan de notaris. De koopsom wordt op een speciale bankrekening gestort, we noemen dat een derdengeldenrekening. Dat is een rekening, waarop de notaris geld beheert voor anderen, maar alleen als dat nodig is voor handelingen, die via de notaris moeten verlopen.

Inschrijving bij kadaster

Nadat jij en de verkoper een handtekening onder de akte van levering hebben gezet, wordt de akte door de notaris ingeschreven bij het kadaster. De volgende werkdag controleert de notaris of de inschrijving goed is verwerkt en of er niet bijvoorbeeld toch nog beslag is gelegd op de woning. Pas als helemaal zeker is dat de akte goed is verwerkt bij het kadaster en dat de verkoper jou een huis heeft geleverd, dat helemaal vrij is van hypotheken en beslagen, die voor zijn rekening horen te komen, betalen we de koopsom, die jij op onze derdengeldenrekening hebt gestort, door aan de verkoper.

Schenking bij het kopen van een huis

Wil je advies over een schenking, die je krijgt voor het kopen van een woning, dan kun je ook bij ons terecht. Voor de aankoop van een woning kun je ruim € 100.000,00 belastingvrij geschonken krijgen. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Wij kunnen je hierover goed adviseren.

Krijg je niet een geldbedrag geschonken voor de aankoop van de woning, maar wordt de woning zelf aan jou geschonken of wil je advies over het schenken van een woning, ook daarover kunnen we je meer vertellen. Neem dan contact op om een afspraak te maken, we nemen graag de tijd om je te adviseren of je vragen te beantwoorden.

Offerte aanvragen

Samenlevingscontract

Download brochure