Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is van informatieve en algemene aard. Aan deze website kunnen geen rechten, verplichtingen en of enige vorm van aansprakelijkheid worden ontleend.

Notariskantoor Martine Boersen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Verwijzingen naar externe links, andere websites of informatiebronnen, die niet door Notariskantoor Martine Boersen worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Notariskantoor Martine Boersen draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, juistheid of inhoud van deze externe links, andere websites of informatiebronnen.

Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Notariskantoor Martine Boersen verveelvoudigd of openbaar gemaakte worden.