Doorgeven

Waarde doorgeven aan volgende generaties
Maak een afspraak

Afwikkeling van een nalatenschap

Wanneer een dierbare is overleden moet er veel geregeld worden. Belangrijk is dat je/jullie eerst de uitvaart regelen. De afwikkeling van de nalatenschap komt daarna, maar helaas kun je er niet te lang mee wachten. De afwikkeling van een nalatenschap begint vaak met het laten opstellen van een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht is een document, waarin de notaris verklaart wie er is overleden, of er een testament was en wie op basis van dat testament of de wet erfgenaam is. Als er een executeur is benoemd, staat dat ook in de verklaring van erfrecht.

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Een verklaring van erfrecht heb je bijvoorbeeld nodig als je over de bankrekeningen van de overleden wilt kunnen beschikken of als je het huis van de overledene wilt verkopen.

Wat zijn je opties als je iets erft?

Als je als erfgenaam aangewezen wordt, moet je bedenken of je de nalatenschap wilt aanvaarden of verwerpen. Als je de nalatenschap aanvaardt, wordt je eigenaar van de bezittingen van de overledene, maar moet je ook de schulden van de overledene betalen. Dat is geen probleem als de waarde van de bezittingen hoger is dan de totale schulden. Als je dat echter niet zeker weet of je twijfelt daarover moet je de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Je maakt dan een voorbehoud bij de aanvaarding van de nalatenschap en hebt de gelegenheid (en ook de plicht) om te inventariseren welke bezittingen en schulden de overledene had. Als er meer schulden zijn dan bezittingen en je hebt alle regels gevolgd, hoef je een tekort niet zelf te betalen. Het is heel belangrijk dat je niet zomaar bezittingen van de overledene meeneemt of verkoopt. Dat kan namelijk betekenen dat je de nalatenschap zuiver hebt aanvaard. Als later blijkt dat er toch meer schulden dan bezittingen zijn, moet je een tekort wel zelf betalen. Als je geen erfgenaam wilt zijn (daar kunnen verschillende redenen voor zijn) kan je de nalatenschap verwerpen. Je krijgt dan geen bezittingen van de overledene en bent ook niet verantwoordelijk voor eventuele schulden.

Hoe zit het met de belasting?

Als je een erfenis krijgt, moet je daarover erfbelasting betalen. Een erfgenaam kan een bepaald bedrag/waarde belastingvrij ontvangen. Dat geldt voor iedere ontvanger van een erfenis. De meeste goede doelen kunnen zelfs alles wat zij uit de erfenis krijgen belastingvrij ontvangen. Krijgt de erfgenaam meer dan het belastingvrije bedrag, dan moet over het meerdere erfbelasting betaald worden. Welke vrijstelling en welk belastingtarief geldt, hangt af van wie de erfgenaam is. Kinderen hebben bijvoorbeeld een grotere vrijstelling en betalen over het meerdere een lager belastingtarief dan derden.

Verklaring op laten stellen?

De verklaring van erfrecht kunnen wij vanzelfsprekend voor je opstellen en ook over de verdere afhandeling van de nalatenschap en het doen van de aangifte voor de erfbelasting kunnen wij je advies geven. We nemen daar graag de tijd voor, neem gerust contact met ons op of maak een afspraak als je meer wilt weten.

Een goede afwikkeling is waardevol voor de toekomst

Wil je de afwikkeling van de nalatenschap liever aan ons overlaten, dan kan dat ook. Wij treden met enige regelmaat op als executeur of als gevolmachtigde van de erfgenamen bij de afwikkeling van nalatenschappen en hebben daarmee veel ervaring. Wil je een deel van de afwikkeling uit handen geven, zoals de aangifte erfbelasting, is dat ook mogelijk. Ook daarmee hebben we veel ervaring. Een goede afwikkeling van de nalatenschap is waardevol voor de toekomst.

Offerte aanvragen

Afwikkeling van een nalatenschap

Download brochure