Mentorschap is één van de wettelijke regelingen

Het kan voorkomen dat iemand – door bijvoorbeeld een ziekte als dementie – niet meer goed zelf kan bepalen wat zijn of haar wensen zijn als het gaat om verzorging of niet meer goed zelfstandig beslissingen kan nemen over zijn bezittingen. Om zo’n kwetsbare persoon te beschermen, zijn in de wet een aantal regelingen opgenomen. Dit zijn ‘bewind’, ‘mentorschap’ en ‘curatele’. Afhankelijk van welke belangen de persoon niet meer kan behartigen – bijvoorbeeld op het gebied van vermogen en/of verzorging – kunnen één of meerdere van deze vormen van bescherming worden toegepast. In drie berichten leg ik uit wat deze verschillende regelingen inhouden en waarin ze van elkaar verschillen. Dit tweede bericht gaat over mentorschap.

Mentorschap: een ander die niet-financiële beslissingen voor je kan nemen

Het komt vaak voor dat de bewindvoerder ook tot mentor wordt benoemd, maar dat hoeft niet. Mentorschap ziet in tegenstelling tot het bewind wel op belangen van niet-financiële aard: als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer goed zijn eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan regelen, kan de kantonrechter een mentor benoemen.

Degene die een mentor krijgt toegewezen, wordt ook wel de ‘betrokkene’ genoemd. Het verzoek tot benoeming van een mentor kan door dezelfde groep personen worden gedaan als hierboven beschreven bij bewind. Net zoals bij bewind benoemt de kantonrechter in principe de persoon tot mentor die de voorkeur heeft van de betrokkene, maar hij kan hiervan ook afwijken.

De mentor vertegenwoordigt de betrokkene op het terrein van zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dat betekent dat de betrokkene tijdens het mentorschap niet meer zelfstandig belangrijke besluiten hierover kan nemen, tenzij de mentor hiervoor toestemming geeft. De mentor moet zijn taak zorgvuldig uitoefenen en daar zoveel mogelijk de betrokkene bij betrekken. Zo moet de mentor bevorderen dat de betrokkene – voor zover (nog) mogelijk – zelf voor zijn belangen op dit terrein kan opkomen.

Samenvatting en tip

In dit artikel is de beschermingsmaatregel van bewind besproken. Als iemand, bijvoorbeeld door een ziekte, niet meer (goed) in staat is zijn eigen financiële en/of persoonlijke belangen te behartigen, is in de wet geregeld dat de kantonrechter een ander persoon kan aanwijzen die deze belangen namens de zieke kan behartigen.

In geval van bijvoorbeeld beginnende dementie, is het van belang dat je nadenkt wie in je omgeving je graag jouw belangen wilt laten behartigen op het moment dat je dat zelf niet meer kunt. Maar het niet meer zelf kunnen handelen kan ook acuut optreden, bijvoorbeeld als gevolg van een hartaanval of een ernstig ongeluk.

Als deze situatie bij jezelf of in je omgeving speelt, is mijn advies dat je tijdig de toepassingsmogelijkheden van de beschermingsmaatregelen bespreekt met jouw juridische adviseur. Je krijgt hierdoor beter inzicht in de mogelijkheden die er zijn, voor het geval een bepaalde maatregel noodzakelijk blijkt te zijn. Dit geeft je rust!

Tip: Wil je dit soort zaken op voorhand al goed geregeld hebben? Ik kan je ook informatie geven over een zogenoemd levenstestament. Daarin kun je nu al vastleggen wie je wilt dat straks jouw zaken regelt als je het niet meer zelf kunt.

Samenhangende berichten: Bewind als je geen levenstestament hebt; Curatele als je geen levenstestament hebt.

Mw. mr. M.A. Boersen

Mw. mr. M.A. Boersen

Notaris en Estate-planner

Afspraak maken?

Wanneer je naar aanleiding van het bovenstaande de behoefte heeft om een keer kennis te maken dan spreek ik graag met je af. Kom gerust langs op ons kantoor aan de Leeuwenveldseweg in Weesp maar maak eerst even een afspraak. Deze kun je eenvoudig zelf inplannen.

Dit artikel is ontleend is aan ‘Met Recht Geregeld’ (www.metrechtgeregeld.nl), product van FBN Juristen.