Curatele is één van de wettelijke regelingen

Het kan voorkomen dat iemand – door bijvoorbeeld een ziekte als dementie – niet meer goed zelf kan bepalen wat zijn of haar wensen zijn als het gaat om verzorging of niet meer goed zelfstandig beslissingen kan nemen over zijn bezittingen. Om zo’n kwetsbare persoon te beschermen, zijn in de wet een aantal regelingen opgenomen. Dit zijn ‘bewind’, ‘mentorschap’ en ‘curatele’. Afhankelijk van welke belangen de persoon niet meer kan behartigen – bijvoorbeeld op het gebied van vermogen en/of verzorging – kunnen één of meerdere van deze vormen van bescherming worden toegepast. In drie berichten leg ik uit wat deze verschillende regelingen inhouden en waarin ze van elkaar verschillen. Dit derde bericht gaat over mentorschap.

Curatele: een ander die alle beslissingen van je overneemt

Curatele kent niet het onderscheid tussen financiële en niet-financiële belangen, zoals bij bewind en mentorschap. Een curatele wordt uitgesproken door de kantonrechter als een persoon vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn belangen in het algemeen niet goed kan behartigen of de belangen van anderen in gevaar brengt. Kortweg kan de curatele dus worden gezien als een optelsom van bewind en mentorschap. Met het grote verschil dat bij bewind en mentorschap de rechthebbende en de betrokkene bepaalde besluiten wel zelfstandig mogen nemen en degene die onder curatele is gesteld (in het spraakgebruik ook wel ‘curandus’ genoemd) in principe niet. Hij heeft dan de toestemming van de curator nodig.

Let wel: de curatele kan alleen worden ingesteld als een andere, passende en minder heftige maatregel niet mogelijk is. Het verzoek tot benoeming van een curator kan door dezelfde groep mensen worden gedaan als bij bewind en mentorschap. Ook hierbij mag de curandus een voorkeur uitspreken voor een persoon.

Samenvatting en tip

In dit artikel is de beschermingsmaatregel van curatele besproken (lees ook het bericht over bewind en mentorschap). Als iemand, bijvoorbeeld door een ziekte, niet meer (goed) in staat is zijn eigen financiële en/of persoonlijke belangen te behartigen, is in de wet geregeld dat de kantonrechter een ander persoon kan aanwijzen die deze belangen namens de zieke kan behartigen.

In geval van bijvoorbeeld beginnende dementie, is het van belang dat je nadenkt wie in je omgeving je graag jouw belangen wilt laten behartigen op het moment dat je dat zelf niet meer kunt. Maar het niet meer zelf kunnen handelen kan ook acuut optreden, bijvoorbeeld als gevolg van een hartaanval of een ernstig ongeluk.

Als deze situatie bij jezelf of in je omgeving speelt, is mijn advies dat je tijdig de toepassingsmogelijkheden van de beschermingsmaatregelen bespreekt met jouw notaris. Je krijgt hierdoor beter inzicht in de mogelijkheden die er zijn, voor het geval een bepaalde maatregel noodzakelijk blijkt te zijn. Dit geeft je rust!

Tip: Wil je dit soort zaken op voorhand al goed geregeld hebben? Ik kan je ook informatie geven over een zogenoemd levenstestament. Daarin kun je nu al vastleggen wie je wilt dat straks jouw zaken regelt als je het niet meer zelf kunt.

 

Samenhangende berichten: Bewind als je geen levenstestament hebt; Mentorschap als je geen levenstestament hebt.

Mw. mr. M.A. Boersen

Mw. mr. M.A. Boersen

Notaris en Estate-planner

Afspraak maken?

Wanneer je naar aanleiding van het bovenstaande de behoefte heeft om een keer kennis te maken dan spreek ik graag met je af. Kom gerust langs op ons kantoor aan de Leeuwenveldseweg in Weesp maar maak eerst even een afspraak. Deze kun je eenvoudig zelf inplannen.

Dit artikel is ontleend is aan ‘Met Recht Geregeld’ (www.metrechtgeregeld.nl), product van FBN Juristen.